Giá in Catalogue

Số lượng 12 trang 16 trang 20 trang 24 trang 28 trang 32 trang 36 trang 40 trang
100 cuốn 50,000 đ 60,000 đ 75,000đ 90,000 đ 105,000đ 120,000đ 135,000đ 150,000đ
200 cuốn 25,000 đ 32,000 đ 40,000đ 48,000 đ 55,000đ 63,000đ 72,000đ 80,000đ
300 cuốn 18,000 đ 23,000 đ 29,000đ 34,000 đ 40,000đ 49,000đ 50,000đ 55,000đ
400 cuốn 14,000 đ 18,000 đ 23,000đ 27,000 đ 32,000đ 35,000đ 40,000đ 44,000đ
500 cuốn 12,000 đ 15,500 đ 19,000đ 22,000 đ 26,000đ 29,000đ 33,000đ 37,000đ
1000 cuốn 8,000 đ 12,000 đ 13,000đ 15,000 đ 17,000đ 19,000đ 20,000đ 23,000đ
2000 cuốn 6,000 đ 7,000 đ 9,000đ 11,000 đ 12,000đ 13,000đ 14,000đ 16,000đ
3000 cuốn 5,500 đ 6,500 đ 7,500đ 8,500 đ 10,000đ 12,000đ 13,000đ 14,000đ
5000 cuốn 5,000 đ 5,500 đ 7,000đ 8,000 đ 9,000đ 11,000đ 12,000đ 13,000đ

Lưu ý:

– Bìa và ruột giấy C150gsm .

– Khổ A4 : 20.8 x 29.7 cm .

– Bìa cán bóng hoặc mờ .

 Giá trên chưa bao gồm VAT .

– Chưa bao gồm phí thiết kế , phí thiết kế sẽ được tính tùy vào số lượng, tùy vào nội dung .

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất !