IN LỊCH ĐỂ BÀN

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ

Fanpage

Fanpage

Bảng giá lịch lịch để bàn độc quyền số lượng ít 2018

BẢNG BÁO GIÁ LỊCH ĐỂ BÀN SỐ LƯỢNG ÍT
SỐ LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
GIẤY C250 GSM/GIẤY FOR 250 GSM
GIẤY VÂN MỸ THUẬT
THỜI GIAN
1 CUỐN
               120,000
           180,000
1 NGÀY 
2 CUỐN
               200,000
           300,000
1 NGÀY  
3 CUỐN
               240,000
           360,000
1 NGÀY 
4 CUỐN
               360,000
           460,000
1 NGÀY
5 CUỐN
               400,000
           500,000
 1 NGÀY
10 CUỐN
               700,000
           800,000
 1 NGÀY
20 CUỐN
            1,300,000
        1,450,000
 1-2 NGÀY
30 CUỐN
            1,800,000
        2,000,000
 1-2 NGÀY
40 CUỐN
            2,200,000
        2,450,000
 1-2 NGÀY
50 CUỐN
            2,450,000
        2,750,000
 1-2 NGÀY
60 CUỐN
            2,850,000
        3,200,000
 1-2 NGÀY
70 CUỐN
            3,250,000
        3,650,000
  1-2 NGÀY
80 CUỐN
            3,600,000
        4,100,000
 1-2 NGÀY
90 CUỐN
            3,825,000
        4,400,000
 1-2 NGÀY
100 CUỐN
            4,000,000
        4,580,000
 1-2 NGÀY
150 CUỐN
            5,400,000
        6,000,000
2-3 NGÀY
200 CUỐN
            6,800,000
        7,450,000
2-3 NGÀY
250 CUỐN
            8,250,000
        8,950,000
2-3 NGÀY
300 CUỐN
            9,700,000
      10,500,000
2-3 NGÀY
400 CUỐN
          11,000,000
      13,000,000
3-4 NGÀY
500 CUỐN
          12,650,000
      15,200,000
3-4 NGÀY
Lưu ý: 
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) . 
Chưa bao gồm phí thiết kế lịch để bàn .
Kích thước thành phẩm chuẩn của báo giá là 16 x 22 cm và 19 x 21.5 cm. Những kích thước khác, vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí !