Không cần In bao lì xì 2021 được tặng file thiết kế miễn phí!

 BẢNG BÁO GIÁ BAO LÌ XÌ

Quy cách in – Bao Lì xì lớn ( nhét được nguyên tờ tiền)
 – KT:  16 x 8cm , nắp 2.5 cm, Giấy C150 gsm 5 -7  ngày có hàng
Số lượng 5,000 10,000
Đơn giá 640đ/cái 470đ/cái

Lưu ý :

– Số lượng trên 10,0000 cái  vui lòng liên hệ mail : baogia@vinanetco.com

Liên hệ Zalo:

+ 0937 42 1079
+ 0937 44 1079
+ 0937 45 1079
+ 0937 54 1079
+ 0937 72 1079

– Giao hàng nội thành đơn hàng trên 1,500,000đ

– Khách tỉnh gửi chành xe chịu phí

Thiết kế :
– Lấy File thiết kế mẫu: Miễn phí .
– Thiết kế theo mẫu có sẵn : 200,000đ/File .
– Ý Tưởng riêng, thiết kế theo yêu cầu: 400,000đ/File .
Bỏ bịch:
– Dưới 10,000 cái : 40đ/Cái .
– Trên 10,000 : 35đ/Cái .
– Trên 50,000 : 30đ/Cái .
* Nếu giá chưa đủ 100,000đ thì tính là 100,000đ .
* Giá trên áp dụng cho 10 cái vào 1 bịch, nếu 7 cái 1 bịch cộng thêm 5đ/Cái , nếu 5 cái bịch cộng thêm 7đ/Cái .
Ép kim:
– Dưới 10,000 cái : 120đ/Cái .
– Trên 10,000 : 100đ/Cái .
– Trên 50,000 : 80đ/Cái .
* Nếu giá chưa đủ 250,000đ thì tính là 250,000đ .
MẪU BAO LÌ XÌ MIỄN PHÍ

Link Download mẫu bao lì xì miễn phí !

Mẫu Bao lì xì BLX00321-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX01121-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX01321-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX01421-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX01621-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX01721-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX01821-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX02021-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX02521-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX02621-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX02721-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX02821-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX03021-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX03221-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX03321-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX03521-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX03721-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX03821-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX03921-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX04021-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX04121-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX04721-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX05021-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX05321-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX05721-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX06121-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX06421-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX06521-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX07021-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX05721-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX07621-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX07821-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX08121-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX08321-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX08521-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX08621-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX08721-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX09021-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX09321-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX09421-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX09521-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX09821-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX10121-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX10321-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX10521-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX10621-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX10821-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX11021-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX11721-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX11921-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX12521-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX13521-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX13821-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX14021-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX14221-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX14821-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX15221-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX15621-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX15821-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX16121-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX17021-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX17221-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX17321-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX17421-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX17521-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX17821-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX17921-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX18021-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX18121-VNNC

Mẫu Bao lì xì BLX18221-VNNC

MẪU BAO LÌ XÌ TÍNH PHÍ