Nên lựa chọn in lịch bàn hay lịch bloc

Lịch là một ấn phẩm để xem ngày tháng và trang trí. Có khá nhiều loại lịch như lịch bàn, lịch tờ, lịch bloc. Tuy nhiên, mỗi loại lịch đều có công dụng và đăc điểm khách nhau. Thường lịch sẽ hay thấy vào dịp Tết. Nơi các gia đình sum họp với nhau, cũng […]