Để tiếp cận khách hàng, cần thiết kế lịch để bàn độc quyền

Đừng nghĩ rằng một chiếc lịch để bàn chỉ được dùng để coi ngày tháng hay đánh dấu, ghi chú. Bởi vì chúng có tác dụng đặc biệt lớn trong việc giúp các công ty, tổ chức đưa sản phẩm và thương hiệu của mình tiếp cận sớm nhất với khách hàng. Như vậy, thiết […]