Lịch để bàn có ý nghĩa gì ?

Lịch là để chúng ta biết thời gian trôi qua mỗi ngày, có những quyển lịch chúng ta mới xác định được ngày tháng đang trôi đi. Lịch đển bàn là như thế nào ? Lịch để bàn là một quyển lịch nhưng nó thiết kế phù hợp để tại bàn làm việc của mỗi […]