Mẫu lịch treo tường 1 tờ 2019

Đây là bộ sưu tập mẫu lịch treo tường 1 tờ 2019 !

Mẫu lịch treo tường 1 tờ – L1T00119-VNNC (Tặng file miễn phí)

Mẫu lịch treo tường 1 tờ – L1T00219-VNNC (Miễn phí file thiết kế)

Mẫu lịch treo tường 1 tờ – L1T00319-VNNC (Miễn phí file thiết kế)

Mẫu lịch treo tường 1 tờ – L1T00419-VNNC (Miễn phí file thiết kế)

Mẫu lịch treo tường 1 tờ – L1T00519-VNNC (Miễn phí file thiết kế)

Nhận file thì vui lòng gửi Email : baogia@vinanetco.com để nhận file miễn phí !

GIÁ IN LỊCH TREO TƯỜNG ĐỘC QUYỀN 2019

1. 1 Lịch Nẹp Thiếc 1 tờ độc quyền (40 cm x 60 cm)

Quy Cách Số Lượng

( cuốn)

Giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ)

– Kích thước 40cm x 60cm 

– In offset 4 màu 1 mặt

.- Giấy Coucher 150gsm

– Nẹp thiếc

500 7,400 3,700,000
1000 5000 5,000,000
1500 4,500 6,750,000
2000 4,300 8,600,000
2500 4,200 10,500,000
3000 4,150 12,450,000
3500 4,050 14,560,000
4000 4,000 16,000,000
4500 3,950 17,775,000
5000 3900 19,500,000


1.2  Lịch Nẹp Thiếc 1 tờ độc quyền ( 35 cm x 70 cm )

Quy Cách Số Lượng

( cuốn)

Giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ)

– Kích thước 35cm x 70cm 

– In offset 4 màu 1 mặt

.- Giấy Coucher 150gsm

– Nẹp thiếc

500 8,400 4,200,000
1000 5,600 5,600,000
1500 4,800 7,200,000
2000 4,700 9,400,000
2500 4,500 11,250,000
3000 4,450 13,350,000
3500 4,400 15,400,000
4000 4,370 17,480,000
4500 4,150 18,675,000
5000 4,000 920,000,000

2.1  Lịch Nẹp Thiếc 3 tờ độc quyền  ( 40cm x 60cm)

Quy Cách Số Lượng

( cuốn)

Giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ)

– Kích thước 40cm x 60cm 

– In offset 4 màu 1 mặt

.- Giấy Coucher 150gsm

– Nẹp thiếc

500 16,000 8,000,000
1000 11,000 11,000,000
1500 9,600 14,400,000
2000 9,000 18,000,000
2500 8,600 21,500,000
3000 8,400 25,200,000
3500 8,100 28,350,000
4000 8,000 32,000,000
4500 7,900 35,550,000
5000 7,600 38,000,000

2.2  Lịch Nẹp Thiếc 3 tờ độc quyền  (35cm x 70cm)

Quy Cách Số Lượng

( cuốn)

Giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ)

– Kích thước 35cm x 70cm 

– In offset 4 màu 1 mặt

.- Giấy Coucher 150gsm

– Nẹp thiếc

500 21,600 10,800,000
1000 15,200 15,200,000
1500 13,300 19,950,000
2000 12,700 25,400,000
2500 12,500 31,250,000
3000 11,900 35,700,000
3500 11,700 40,950,000
4000 11,500 46,000,000
4500 11,400 51,300,000
5000 11,200 56,000,000

3.1  Lịch Nẹp Thiếc 5 tờ độc quyền  (40cm x 60cm)

Quy Cách Số Lượng

( cuốn)

Giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ)

— Kích thước 40cm x 60cm 

– In offset 4 màu 1 mặt

.- Giấy Coucher 150gsm

– Nẹp thiếc

500 23,200 11,60,000
1000 15,500 15,500,000
1500 13,400 20,100,000
2000 12,300 24,600,000
2500 11,500 28,750,000
3000 11,300 33,900,000
3500 11,000 38,500,000
4000 10,800 43,200,000
4500 10,700 48,150,000
5000 10,600 53,000,000

3.2  Lịch Nẹp Thiếc 5 tờ độc quyền  (35cm x 70cm)

Quy Cách Số Lượng

( cuốn)

Giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ)

– Kích thước 35cm x 70cm 

– In offset 4 màu 1 mặt

.- Giấy Coucher 150gsm

– Nẹp thiếc

500 32,500 16,250,000
1000 22,750 22,750,000
1500 18,600 27,900,000
2000 18,400 36,800,000
2500 17,600 44,000,000
3000 16,900 12,450,000
3500 16,700 50,700,000
4000 16,600 58,450,000
4500 16,500 74,250,000
5000 16,300 81,500,000

4.1  Lịch loxo  5 tờ độc quyền  (40cm x 60cm)

Quy Cách Số Lượng

( cuốn)

Giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ)

– Kích thước 40cm x 60cm 

– In offset 4 màu 1 mặt

.- Giấy Coucher 150gsm

– Loxo

500 25,800 12,900,000
1000 18,100 18,100,000
1500 16,000 24,000,000
2000 14,900 29,800,000
2500 14,300 35,750,000
3000 13,900 41,700,000
3500 13,700 47,950,000
4000 13,500 54,000,000
4500 13,300 59,850,000
5000 13,200 66,000,000

4.2  Lịch loxo  5 tờ độc quyền  (35 cm x 70cm)

Quy Cách Số Lượng

( cuốn)

Giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ)

– Kích thước 35cm x 70cm 

– In offset 4 màu 1 mặt

.- Giấy Coucher 150gsm

– Loxo

500 32,300 16,150,000
1000 21,200 21,200,000
1500 18,700 28,050,000
2000 17,400 34,800,000
2500 16,600 41,500,000
3000 16,200 48,600,000
3500 15,700 54,950,000
4000 15,500 62,300,000
4500 15,400 69,300,000
5000 15,300 76,500,000

5.1  Lịch loxo  7 tờ độc quyền  (40cm x 60cm)

Quy Cách Số Lượng

( cuốn)

Giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ)

– Kích thước 40cm x 60cm 

– In offset 4 màu 1 mặt

– Giấy Coucher 150gsm

– Loxo

500 33,000 16,500,000
1000 22,700 22,700,000
1500 19,800 29,700,000
2000 18,300 36,600,000
2500 17,400 43,500,000
3000 16,800 50,400,000
3500 16,600 58,100,000
4000 16,300 65,200,000
4500 16,200 72,900,000
5000 16,000 80,000,000

5.2  Lịch loxo  7 tờ độc quyền  (40cm x 60cm)

Quy Cách Số Lượng

( cuốn)

Giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ)

– Kích thước 35cm x 70cm 

– In offset 4 màu 1 mặt

.- Giấy Coucher 150gsm

– Loxo

500 39,300 19,650,000
1000 27,100 27,100,000
1500 23,500 35,250,000
2000 21,700 43,400,000
2500 19,900 49,750,000
3000 19,500 58,500,000
3500 19,400 67,900,000
4000 19,200 76,800,000
4500 19,000 85,500,000
5000 18,800 94,000,000

6.1  Lịch loxo  13 tờ độc quyền  (40cm x 60cm)

Quy Cách Số Lượng

( cuốn)

Giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ)

– Kích thước 40cm x 60cm 

– In offset 4 màu 1 mặt

.- Giấy Coucher 150gsm

– Loxo

500 54,500 27,250,000
1000 36,500 36,500,000
1500 31,100 46,650,000
2000 28,400 56,800,000
2500 26,700 66,750,000
3000 25,700 77,100,000
3500 25,100 87,850,000
4000 24,800 16,000,000
4500 24,500 110,250,000
5000 24,200 121,000,000

6.2  Lịch loxo  13 tờ độc quyền  (35cm x 70cm)

Quy Cách Số Lượng

( cuốn)

Giá 

( VNĐ) 

Thành tiền 

( VNĐ)

– Kích thước 35cm x 70cm 

– In offset 4 màu 1 mặt

.- Giấy Coucher 150gsm

– Loxo

500 66,200 33,100,000
1000 44,700 44,700,000
1500 38,000 57,000,000
2000 34,700 69,400,000
2500 32,600 94,200,000
3000 31,400 107,450,000
3500 30,700 120,800,000
4000 30,200 133,650,000
4500 29,700 110,250,000
5000 29,500 147,500,00


Lưu ý :

– Túi ống : 500đ/Cái

– Túi nhựa : 2,500đ/Cái

– Túi giấy thị trường : 5,000đ/Cái .

– Túi vải không dệt : 7,000đ/Cái .

– Xin phép xuất bản: 1,000,000đ/Bộ – 5 đến 7 ngày có

– Giá chỉ Áp dụng đến cuối tháng 09/2018 .

Giá trên chưa bao gồm VAT(10%) .

*** In trên 5,000 cuốn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINANETCO

Xưởng : B11/9Y Võ Văn Vân, Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM .

Điện thoại+842866858292 và +842866828727

Liên hệ Zalo:


0937 96 1079

0937 14 1079

0937 41 1079

0937 42 1079

0937 45 1079

0937 66 1079

0937 72 1079


Email: baogia@vinanetco.com

BẢN ĐỒ ĐẾN XƯỞNG VINANETCO

 

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x