Kiểu font chữ cần chú ý trong quá trình in túi giấy

Kiểu chữ đơn giản thì người khác nhìn vào mới dễ đọc. Tuy nhiên không phải đơn giản là không đẹp. Bạn có thể thấy kiểu chữ của các thương hiệu như Coca-Cola, Honda,… chỉ là các chữ cái in hoa nhưng rất nổi bật. Ngoài ra bạn có thể uốn nắn các chữ cái […]